Alt Alt

BUDUĆNOST POLJOPRIVREDE

Zdrava hrana za sve.

Naša
Vizija

Naš cilj je da oblikujemo budućnost poljoprivrede, za nove generacije.

Današnje široko raširene poljoprivredne prakse uzrokuju ogromne probleme za životnu okolinu kao što su klimatske promene, krčenje šuma, gubitak biodiverziteta, opšte zagađivanje (vode, zemljišta i vazduha), degradacija i uništavanje zemljišta.

U isto vreme, ove prakse su takođe glavni izvor zdravstvenih problema kod ljudi, koji su uzrokovani sa premalom ili prevelikom ishranom, hroničnim i infektivnim bolestima, štetnim pesticidima i veštačkim đubrivima, upotrebom antibiotika, i sl. Zbog toga mi moramo razviti nove održive i ekološke poljoprivredne prakse na velikim površinama koje će osigurati dobrobit naše životne sredine i ljudi.

Alt

O našem
projektu

Alt

UZOR ZA POLJOPRIVREDU

Razvoj ekološki ispravnih i održivih metoda proizvodnje useva za ljudsku ishranu, koji će služiti kao model koji može da se primeni u poljoprivrednoj proizvodnji na velikim površinama bilo gde širom sveta, je baš ono što smo postavili sebi da uradimo na naših 4,000 hektara plodne poljoprivredne zemlje u Srbiji.

MODEL ORGANSKE POLJOPRIVREDE

Sa našim modelom organske poljoprivrede takođe želimo da postavimo primer koji će privući lokalno stanovništvo, inspirisati sve ka zdravijim navikama ishrane i novim perspektivama održivih praksi poljoprivrede, koje će dugoročno biti prenešene novim generacijama i usvojene od sledećih generacija.

Ova vrsta pomaka u poljoprivrednoj paradigmi će doneti značajne i vitalne socijalne promene za celu lokalnu zajednicu.

Štaviše ovakav pomak predstavlja i nove mogućnosti zapošljavanja i druge ekonomske benefite koje mogu smanjiti problem emigracije.

Ukratko, vizija ovog ambicioznog projekta je da uspostavi način uzgajanja na velikim površinama koji je prilagođen prirodi i koji će u isto vreme osigurati dobrobit našeg okruženja, ekosistema i ljudi.

Alt

Posao LoginEKO

Uvek smo otvoreni za motivisane ljude koji dele naš entuzijazam i viziju: da gajimo hranu na najbolji mogući održivi i zdravi način koji nam priroda omogućava, da vršimo pozitivan uticaj na okolinu i inspirišemo ka promeni u celoj poljoprivednoj industriji.

Otvorene pozicije

Trudimo se da se
postignemo

Naš održivi poljoprivredni projekat na velikim površinama je baziran na ekološkim procesima, biodiverzitetu i plodoredu useva adaptiranom na lokalne uslove. Izbegava korišćenje supstanci koje imaju bilo kakve štetne uticaje. Pristup kombinuje tradiciju, inovativnost i nauku, dok promoviše pravednu trgovinu i visoki kvalitet života za sve akcionare.

Delimo
znanje

Naši projekti