Održiva poljoprivreda

Read more
Read other
Alt
Alt

Klimatske promene i poljoprivreda

Gde je proizvedena, a gde i kako skladištena, procesuirana, zapakovana, transportovana i pripremljena hrana koju smo danas servirali sebi i svojim bližnjima?

Read article
Alt

Erozija tla

Erozija se može definisati kao trošenjenje zemljine površine fizičkim silama koje mogu biti prirodne (padavine, tekuća voda, vetar, led, promene temperature, gravitacija, itd.) ili antropogenog porekla. Ovi faktori uklanjaju prirodni materijal sa jednog mesta i prenose ga na drugo.

Read article
Alt

Svet pesticida

Pesticidi su supstance ili njihove mešavine koje se koriste u cilju prevencije razvoja, kontrole ili suzbijanja različitih organizama, među koje ubrajamo pojedine gljive, bakterije, biljke, kao i životinje.

Read article
-->
Alt

Our
approach

We will open-source our work, giving everyone the opportunity to use the results of our research for free.

Check our vision

Login family

Meet the Login family and Login5 Foundation Counsel and discover how their combined expertise can drive real change.

Read more